AANVRAAGPROCEDURE

AANVRAGEN VAN EEN DONATIE

Voor het doen van een aanvraag is het goed te bedenken of de aanvraag past in de doelstelling van de stichting. Bij twijfel is overleg mogelijk. Het bestuur vergadert in principe vier keer per jaar. U kunt een aanvraag schriftelijk of per mail indienen, waarmee u uitlegt wat het project inhoudt en waarin u het bestuur van de stichting een indruk geeft van uw activiteiten. Het moet dus gaan om een sociaal-culturele activiteit in Gouda. 

Als u denkt in aanmerking te komen voor sponsoring, dan kunt u het hieronder het aanvraagformulier downloaden. U kunt het formulier ingevuld en per e-mail indienen via info@hetoudemannenhuys.nl

IN DE AANVRAAG KOMT HET VOLGENDE NAAR VOREN

 • Een bondige en duidelijke omschrijving van de activiteiten die u wilt gaan uitvoeren;
 • Een uitleg over de achtergrond en de noodzaak of het belang van het project;
 • De reden waarom u het project wilt uitvoeren;
 • De start- en einddatum;
 • De verwachte resultaten;
 • Uw motivatie waarom u juist bij deze stichting een aanvraag indient of dat bij meerdere fondsen aanvragen worden gedaan;
 • Informatie over de aanvrager en/of de projectuitvoerders;
 • Financiële gegevens; Een gespecificeerde begroting van het project en een gespecificeerd dekkingsplan van het project, met daarin
 • De aanvragen bij andere instellingen en/of fondsen inclusief de gevraagde bijdrage en de eventuele afwijzingen of toezeggingen;
 • De inkomsten uit verkoop;
 • De eigen bijdrage, eventueel in natura; 
 • Het gewenste bedrag; 
 • Recente financiële gegevens van de aanvragende instelling, zoals de balans, resultatenrekening en de begroting;
 • Naam contactpersoon en diens bereikbaarheid;
 • Rechtspersoonlijkheid;
 • Inschrijvingsnummer van de Kamer van Koophandel.

VERVOLG PROCEDURE

Voor het doen van een aanvraag is het goed te bedenken of de aanvraag past in de doelstelling van de stichting. Bij twijfel is overleg mogelijk. Het bestuur vergadert in principe vier keer per jaar. U kunt een aanvraag schriftelijk of per mail indienen, waarmee u uitlegt wat het project inhoudt en waarin u het bestuur van de stichting een indruk geeft van uw activiteiten. Het moet dus gaan om een sociaal-culturele activiteit in Gouda.

ANDERE MOGELIJKHEDEN VAN ONDERSTEUNING

Er zijn in Nederland vele stichtingen waarbij fondsenwerving mogelijk is.
In Gouda kunt u informatie vinden bij het VrijwilligersInformatiePunt (VIP),
www.gouda.nl
Andere sites met info zijn:
www.vrijwilligerswerk.nl
www.vermogensfondsen.startpagina.nl
www.cbf.nl

In principe geen ondersteuning van particuliere aanvragen
De Stichting geeft in principe geen individuele ondersteuning.
De reden is dat de stichting geen informatie heeft over de inkomsten
van individuen en dus hun situatie niet kan beoordelen.
Via de gemeente of het maatschappelijk werk zijn soms oplossingen mogelijk.

NEEM CONTACT OP

Willem Vroesenhuis
Postbus 159
2800 WB
Gouda

KvK Rotterdam nummer 411722521
ANBI status sinds 1 januari 2008

PRIVACYBELEID

De Stichting Het Oude Mannenhuys respecteert de privacy van de bezoekers van haar website. Er wordt geen persoonsgebonden informatie doorgegeven aan derden. U kunt HIER onze uitgebreide privacyverklaring lezen.